Laserborttagning av beläggning

Det finns många olika sorters beläggningar, från icke-klibbiga beläggningar till enkla primers. En sak de har gemensamt är att det kan vara mycket svårt att ta bort gamla beläggningar. Det är vad de är gjorda för i alla fall, för att inte tas bort. Beroende på typ av beläggning används ofta aggressiva rengöringstekniker som sandblästring och pyrolys för att ta bort beläggningsskiktet. Speciellt slitageskyddsbeläggningar är mycket motståndskraftiga mot den här typen av rengöringstekniker, tar mycket tid att få bort allt och dessutom: orsakar mycket slitage på de delar som rengörs.

Vissa släppbeläggningar kan börja hopa sig i formar, vilket gör rengöring nödvändig. Laserrengöring är idealisk för att ta bort denna typ av släppbeläggning eftersom laserstrålen kan nå varje tunn kant och form av formen utan att slita ner formens tunna konturer. Endast beläggningen tas bort, nästan upp till en atomär nivå, utan att ta bort något från själva formen. Det är uppenbart att en längre livslängd på din form blir resultatet!

Det som också finns är halkskydd som används på trappor, gångytor etc. Efter en tid börjar slitaget komma igenom och byte är nödvändig. Dessa beläggningar har ofta en mörk färg, vilket gör dem mycket lämpliga för laserrengöring. Så länge beläggningsskiktet inte är tjockare som 2 mm, kan du bara gå över det med laserpistolen och efter några snabba rengöringar över det, är skiktet helt borttaget. Du kan till och med välja dina inställningar så att laserstrålen har en effekt på lagret ovanpå, men inte på ett underliggande lager om det finns. Enklare än så kan det inte bli! Och du behöver inte heller skydda hela miljön för sand eller damm som flyger omkring. Har vi redan nämnt att en laserrengöringsmaskin är en barnlek?

Översikt över beläggningar lämpliga för laserrengöring:

Anti-halkbeläggning
UV-beläggning
Vattentät beläggning
Släppmedel
Teflonbeläggning
EPDM-beläggning
Plastbeläggning
Metallbeläggning
Antistatisk beläggning
Färgbeläggningar och primers
etc.