Vintage bil strippning

När vi pratar om att strippa veteranbilar tänker vi ofta på sandblästring, sodablästring eller torris. Nackdelen med sprängning är att hela miljön måste avskärmas. Förutom det finns det också mycket avfall som bör behandlas kemiskt eftersom det är fullt av färgpartiklar. Ett tredje stort problem med blästring är det faktum att ingen skillnad görs mellan färg och de underliggande skikten. Att sikta på ett ställe för länge kan orsaka lokal förtunning av metallen.

Laserrengöring fungerar annorlunda. Bilen är upplyst med en laserpistol och laserstrålarna kommer att ta bort all form av färg och/eller rost, utan att skada metallen. Detta beror på att metall har en högre ablationstemperatur än färg, rost och andra föroreningar. Det görs skillnad mellan bilens kaross och det som kan finnas på toppen, upp till molekylär nivå. En viktig konsekvens av detta är att eventuella rostfläckar och rosthål tas bort mycket selektivt. Laserstrålen har ingen effekt på den kala metallen, vi kan lätt lysa lite längre på riskzonerna utan någon fara: All rost försvinner men den friska metallen finns kvar. Det är så du uppnår ett resultat som du aldrig kommer att uppnå med andra metoder. Lackningen efteråt kommer aldrig ha varit så här perfekt!

Du kan inte bara ta bort rost med laserrengöring, utan även smuts, fettrester, fettspår och annan avsatt smuts. Skikttjocklekar upp till 1 eller 2 mm kan enkelt tas bort. Vad gäller underliggande yta kommer plåt inte att vara ett problem, men vi kan även ta bort smuts från glas, trä, aluminium och andra material som tål en temperatur på minst 100°C. När allt kommer omkring värms den underliggande ytan inte upp direkt som ett resultat av laserstrålen, men eftersom färgskiktet ovanpå den värms upp kommer det fortfarande att bli en liten uppvärmning av det underliggande materialet.

Prismässigt är laserrengöring jämförbar med de andra metoderna. Vi säljer maskinerna men vi har även tekniker som kan komma till dig och strippa bilen hos dig. Folk tror ofta att laserrengöring är mycket dyrare än andra metoder. Detta stämmer dock inte riktigt eftersom laserrengöring går mycket snabbare, vilket gör att priset så småningom blir jämförbart. Och resultatet är så mycket bättre.pping